Om Hos Anna

Vår restaurang ”Hos Anna” är en hyllning till en mycket betydelsefull men också bortglömd matkultur som formades i prästgårdar och biskopsresidens. Vi hoppas innerligt att Du känner dig välkommen att äta, dricka och trivas ”Hos Anna”

Hos Anna har fått sitt namn efter prosten Lars Magnus Engströms mor Anna Lisa Larsdotter. Hon var själv bondmora men fick uppleva stoltheten att få en son som blev präst. Prästämbetet var i det gamla Sverige ofta det första och avgörande steget för enskildas och familjers klassresa.

Runtom i Sveriges socknar har den svenska husmanskosten vuxit fram, i mötet mellan vad som kunde skördas från jorden och hämtas ur vatten och ladugårdar. Jordbrukssamhällets krävde kraftig föda för att ge ord. Veckans växlingar mellan helg och söcken, familjens firanden gav anledning till växlande maträtter och bakverk.

Växlingarna i årstidernas kretslopp och kyrkoårets hjul har drivit fram utvecklingen av husmanskosten ytterligare. På landsbygden fanns det knappast ett hushåll där husmanskosten nådde en högre utveckling än i prästgårdarna.

Tiondesystem gjorde att prästfruarna fick tillgång till det bästa av de närproducerade livsmedlen och de behövdes, för i många traktar fungerade prästgården som det enda stället där resande kunde ta in. Prästgårdens ekonomi medgav aldrig samma lyx som på de större herresätena- Därför var det just förädlad husmanskost som präglade prästgårdarna.

Guldkant på tillvaron kunde präster få uppleva när det var bjuden till biskopens. En biskopinna hade att i en stadsmiljö hålla ett bord för en stor familj men också en representation på nivå med landshövdingen och med beredskap att ta emot kungligheter.

Fredrik Sidenvall – Rektor LM Engströmsgymnasium