Skolans bakgrund

Skolan L M Engströms Gymnasium’s historia sträcker sig tillbaka till 1900-talets början. 1924 kunde Göteborgs enskilda gymnasium för blivande präster, Prästgymnasiet, börja sin verksamhet med 25 elever. Inte minst unga män som kom från hem utan studietradition eller med svag ekonomi fick nu en möjlighet att få sin studentexamen på skolans latinlinje för att sedan läsa vidare och bli präster.

Gymnasiet utvecklades och blev en väl etablerad skola som fick hjälpa många in i kyrkans tjänst fram till 1960-talet. Behovet av ett särskilt prästgymnasium avtog och skolan vidgade sin målgrupp till att bli en privatskola på kyrklig grund öppen för både pojkar och flickor med olika studieplaner. Där fick gymnasiet snart en ny granne, Vasaskolan, en kyrklig grundskola som startade 1970. Under en tid med nära samarbete kallades vår skola Vasagymnasiet.

I början av 1990-talet genomfördes friskolereformen. Det gav skolan nya möjligheter att växa. Vårt gymnasium fick en ny styrelse som såg vikten av att skolan var tydlig med sin kristna profil samtidigt som den också skulle växa och utvecklas pedagogiskt. Skolan fick nu namnet L M Engströms Gymnasium, uppkallat efter en av grundarna, den legendariske prosten Lars Magnus Engström. Stiftelsen inköpte 1993 Biskopshuset på Västra Hamngatan 17 och 1999 Televerkets gamla hus på Västra Hamngatan 15 (i det fanns från 1830-talet Hvitfeldtska läroverket). Nu startades också vårt musikprogram. På tio år mångdubblades skolans elevantal.
Idag har skolan ca 570 elever fördelade på programmen Estet (musik), Ekonomi (Ek och Jur), Naturvetenskap (Natur och Natur/Samhälle) samt Samhällsvetenskap (Samhällsvetenskap).

2018 invigdes skolans restaurang Hos Anna. Namnet Anna kommer från Lars Magnus Engströms mor som hette Anna Lisa Larsdotter och är idag en restaurang som riktar sig både till skolans elever men även allmänheten. Hos oss kan du äta och dricka gott i vår nyrenoverade ljusa restaurang. Hos oss är alla välkomna!